VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Josef Vrána Návraty Josefa Vrány Jak šel čas... Josef Vrána s Panočkou v Rusku

Kterého českého herce znají v Permu? Josefa Vránu! Abeceda Josefa Vrány

 Josef Vrána dostal Festivalovou cenu Co mě v poslední době potěšilo a na co se těším?

Stále mě lákají nové zkušenosti, starý si určitě nepřipadám Jubilant Josef Vrána

Josef Vrána v titulní roli
Ibsenova Stavitele Solnesse

V pátek 1. února 2013 od 19 hodin v Městském divadle hostuje soubor olomouckého Moravského divadla, který zde představí Ibsenovo alegorické drama Stavitel Solness. Režisér a umělecký šéf činohry Moravského divadla Michael Tarant si k nastudování titulní role přizval našeho kolegu Josefa Vránu, jenž postavu významného architekta Halvarda Solnesse alternuje s tamním hercem Petrem Kubesem.

Pardubickou reprízu mnohovrstevnatého textu o lásce, rodině, smyslu lidského života a vnitřních démonech odehraje Josef Vrána!

Stavitel Solness se řadí k Ibsenovým pozdním, zdánlivě bezútěšným hrám, ve kterých překračuje hranice realismu a symbolismu směrem k fantasknímu, „nevyslovitelnému“, a do centra pozornosti staví mužské postavy. Za úspěšným, leč stárnoucím stavitelem, pociťujícím úzkost z možné ztráty vydobyté pozice, přichází mladá dívka Hilda a žádá na něm království, které jí prý kdysi slíbil. Forma zadržované expozice nás udržuje v trvalém napětí, text dráždí svou nedořečeností a vůbec patří mezi interpretačně velmi nesnadné. Příběh plný vnitřních ďáblů a věží, z nichž možno pohlédnout Bohu do očí, lze nahlížet jako souboj mezi nebem a peklem o duši nadaného člověka,“ říká dramaturg inscenace Milan Šotek.

Více na www.moravskedivadlo.cz/cinohra

Radek Smetana, 24. ledna 2013 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN