VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

fotogalerie    VČD a Ceny Thálie 2003    Médea v Selbu

 
 

Jiří Antonín Benda
 

Zdena Bittlová
foto Jan Adamec

 

Jiří Antonín Benda – MEDEA

Premiéra 7. a 8. prosince 2002

Melodram na jevišti VČD – milé překvapení pro diváky, kteří jsou také milovníky hudby.

Pravidelní návštěvníci VČD si jistě již prohlédli nádherný interiér naší budovy, který po rekonstrukci získal novou tvář a mnohem víc se přiblížil původnímu duchu, v jakém byl projektován. Nádhera secesního slohu přímo vybízí k tomu, aby i do repertoáru divadla pronikl žánr, který důsledně ctí princip výrazové stylizace. V letošní sezóně Vám nabídneme melodram, hudebně divadelní formu spojující hudbu a mluvené slovo s vysoce kultivovaným hereckým výrazem. Na jevišti si podají ruku múzy hudební, lyrické i divadelní a v hledišti se setkají milovníci symfonické hudby i dramatického umění.

Námětem melodramu je mytologický příběh řecké heroiny Medey, milující a krutě zrazené ženy, v jejímž srdci se láska a bolest proměnily v touhu po strašné pomstě. Autor melodramu Medea, J. A. Benda, je významný představitel české hudby na přelomu baroka a klasicismu.

Diváci VČD už léta neměli příležitost setkat se v divadle s živým orchestrem. Tentokrát ji mají, nádhernou Bendovu hudbu nastudovala Komorní filharmonie Pardubice pod vedením šéfdirigenta Leoše Svárovského. V režii Michaela Taranta ztvárnila titulní roli Zdena Bittlová.

Jiří Antonín Benda:
Sinfonia č. 2 G dur, Allegro – Andante – Allegro
Sinfonia č. 5 G dur, Allegro – Andante molto – Tempo di minueto

Jiří Antonín Benda – MEDEA, scénický melodram
libreto Friedrich Wilhelm Gotter, překlad Zdeněk Cupák

Hraje Komorní filharmonie Pardubice
dirigent Leoš Svárovský
Režie a scéna Michael Tarant j. h.

Hrají: Zdena Bittlová, Josef Vrána, Ludmila Mecerodová, Petra Janečková nebo Radka Klempířová, chór, děti a otroci Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN