VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně Vesmírné fantazie ve fotografiích MILOŠE FICE


Fotografie Miloše Fice

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

FOTOGRAFIE MILOŠE FICE VE FOYER

Výstavu kostýmních návrhů renomovaného výtvarníka Luboše Hrůzy vystřídá výstava pardubického fotografa Miloše Fice, jejíž vernisáž se uskuteční před první premiérou komedie Urvi to! v sobotu 15. března.

Miloš Fic se narodil 24. dubna 1946 v Pardubicích, kde stále žije a pracuje. Vystudoval ČVUT Praha – fakultu strojního inženýrství a Lidovou konzervatoř Východočeského kraje – obor výtvarná fotografie vedený prof. Šmokem.

Celý život pracuje v elektrotechnickém průmyslu. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a PAN HORAMA – mezinárodního sdružení Přátel panoramatické fotografie.

Pravidelně vystavuje. Uspořádal řadu autorských výstav a pravidelně se účastní výstav skupinových. Trvalou expozici má v galerii WORLD WEBFOTO GALLERY na www.wwg.cz a část svých fotografií prezentuje na stránkách www.studio-mfi.cz. Je spoluautorem publikace Akt – naučte se fotografovat kreativně. V knize Příběhy fotografů z Pardubicka má zařazen autorský medailon.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 3/2008 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN