VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně předchozí výstava Fotografie Miloše Fice


Hailstones Forms the Bug Nebula

NGC 6302 - fotografie Miloše Fice

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Vesmírné fantazie ve fotografiích MILOŠE FICE

Obrazy z cyklu „Návrat k břízám“ pardubického malíře a keramika Zdeňka Sigmunda vystřídají ve foyer fotografie dalšího pardubického výtvarníka, fotografa MILOŠE FICE. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 před premiérou komedie Holky z kalendáře.

Vystavené fotografie jsou z cyklu Vesmírné fantazie. Inspirací ke vzniku tohoto cyklu byly nádherné fotografie mlhovin z Hubbleova vesmírného teleskopu. Soubor obrazů tvoří koláže nadpozemských vesmírných fotografií mlhovin a pozemských aktů.

Miloš Fic se narodil 24. dubna 1946 v Pardubicích, kde stále žije a pracuje. Vystudoval ČVUT Praha – fakultu strojního inženýrství a Lidovou konzervatoř Východočeského kraje – obor výtvarná fotografie vedený profesorem Šmokem.

Celý život pracuje v elektrotechnickém průmyslu. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a PAN HORAMA – mezinárodního sdružení Přátel panoramatické fotografie.

Pravidelně vystavuje. Uspořádal řadu autorských výstav a pravidelně se účastní výstav skupinových. Trvalou expozici má v galerii WORLD WEBFOTO GALLERY na www.wwg.cz a část svých fotografií prezentuje i na stránkách www.studio-mfi.cz. Je spoluautorem publikace Akt – naučte se fotografovat kreativně. V knize Příběhy fotografů z Pardubicka má zařazen autorský medailon. Spolu s dalším pardubickým fotografem Petrem Moškem založil sdružení fotografů GM10.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 12/2012 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN