VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

úvodní stránka výstavní síně 

VÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Výstava básní a fotografií Jiřího Plieštika

VČD navázalo spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice. Výstavu Františka Hodonského vystřídá před premiérou Boltova Člověka pro každé počasí výstava Jiřího Plieštika, vernisáž se koná ve foyer divadla 20. března v 18.30 hodin.

Sochař a fotograf Jiří Plieštik se narodil 28.6. 1956 v Novém Městě a Moravě. V letech 1981 – 1987 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Stanislava Hanzíka a Miloše Axmana. V letech 1990- 1996 byl odborným asistentem u Prof. Karla Nepraše a po té do roku 2000 vedl sochařskou přípravku na Akademii výtvarných umění v Praze.
V osmdesátých letech zaujal komorním, citlivým projevem a způsobem, jakým navázal na odkaz abstraktního českého sochařství. Tvorbu Jiřího Plieštika charakterizuje čistý, stylizovaný tvar, který záměrně akcentuje působení světla a umocňuje tak jeho význam. Současně autor otevírá prostor pro kladení dalších otázek spojených s věčností a obracejících se k základním principům života. V Pardubicích jsme se s jeho dílem setkali v roce 1997 na výstavě Pardubické valy. Od devadesátých let se také věnuje fotografii a poesii, tyto činnosti se vzájemně prolínají ovlivňují. Spojuje je výjimečná citlivost, a to jak pro způsob pohledu, tak především ve schopnosti poetického vyjádření prožitku a zachycení skutečnosti. Výstavu tvoří výběr z básní a fotografií.


PhDr. Hana Řeháková Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN