VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

podrobněji o Karlu Řepovi   úvodní stránka výstavní síněVÝSTAVNÍ SÍŇ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA

Karel Řepa – pardubický architekt ve věku nejistot

13. prosince 2003 bude ve foyer Městského divadla výstava fotografií Štěpána Bartoše z knihy o významném architektovi Karlu Řepovi s názvem "Karel Řepa – pardubický architekt ve věku nejistot". Publikaci vydává nakladatelství Helios.

» podrobněji o Karlu Řepovi

Vernisáž výstavy se konala 13. prosince 2003 v 16.00 hodin, úvodní slovo pronesl syn Karla Řepy akad. arch. Miroslav Řepa

Radek Smetana
Divadelní zpravodaj 12/03 Copyright © 2000-2020, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN