VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Už víme, jak vysoký je Genius na divadle Hlasujte, jak je vysoká socha Genia


19. Génius, (1907-1909),
patinovaná sádra, sochařská studie
klikněte pro větší obrázek


Genius ve foyer

Genius již zdobí foyer – soutěž pokračuje!

Na internetových stránkách divadla a Východočeské galerie www.vcg.cz můžete stále odpovídat na soutěžní otázku: JAK VYSOKÁ JE SOCHA GENIA NAD TYMPANONEM V PRŮČELÍ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA? Pomůckou či nápovědou vám může být sádrový model sochaře Bohumila Kafky zapůjčený Východočeskou galerií, který si můžete prohlédnout ve foyer divadla.

Tipovací soutěž již byla ukončena

Při příležitosti přesunu Genia z Východočeské galerie do foyer Městského divadla se alespoň na chvilku zastavme u jeho autora…

Bohumil Kafka (14. 2. 1878 Nová Paka – 24. 11. 1942 Praha)

V letech 1892-1896 studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích v Podkrkonoší, pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Stanislava Suchardy (do roku 1898) a studia ukončil v letech 1898-1901 na Akademii v Praze u Josefa Václava Myslbeka. V letech 1901-1904 byl Suchardovým asistentem a pracoval s ním na pomníku Františka Palackého. Na Akademii pomáhal Myslbekovi s prací na pomníku Sv. Václava. V roce 1904 získal Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo studovat v Paříži. Zde se Kafka zapojil do uměleckého života a stal se členem Salonu d'Automne. První pařížskou výstavu uspořádal už v roce 1904, později byl vládou Francie jmenován rytířem řádu Čestné legie. Od roku 1916 byl profesorem Uměleckoprůmyslové školy a dvakrát i jejím rektorem. Od roku 1925 Kafka vyučoval též na Akademii výtvarného umění.

Významnými secesně symbolistními díly jsou Kafkovy rané plastiky, a to jak v oblasti námětů, kdy si vybíral dramatické duševní stavy, tak formou zpracování, která reagovala na Rodinovo pojetí povrchu sochy. Odvážně rozvíjel hmotu plastiky do prostoru a stupňoval dramatický výraz. Po návratu do Čech se obsah a forma zklidnily. Soustředil se na postižení psychického stavu v obecnější rovině. Postupně se navracel k celistvé sochařské formě, jak sám říkal k „nové klasičnosti“, k tradičnímu myslbekovskému pojetí plastiky.

Kafka je autorem dvou velkých plastik – sochy M. R. Štefánika pro Bratislavu a jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova na Žižkově v Praze, která je třetí největší bronzovou jezdeckou sochou na světě (vysokou 9 metrů a s podstavcem výšky 22 metrů).

Ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích se nacházejí dvě plastiky. První dílo se vztahuje k významnému bratislavskému pomníku M. R. Štefánika, jedná se o odlitek jedné z prvních variant postav slavného generála.

Druhá je spojena s naším městem – jde o model sochy Genia, který je nyní k vidění ve foyer divadla. Zvětšená skulptura je umístěna na štítu Východočeského divadla (právě na její výšku se ptá soutěžní otázka). Sochu podle předlohy vytesal Rudolf Vávra a bronzová křídla vytepal Vilém Čížek. Tvář ženy připomíná naši slavnou pěvkyni Emu Destinnovou.

OnB – Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 1/2012 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN