VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Genius již zdobí foyer  Hlasování


19. Génius, (1907-1909)
patinovaná sádra
sochařská studie
ze sbírek
Východočeská galerie

Už víme, jak vysoký je Genius na divadle 
Ředitel divadla P. Dohnal,
ředitelka galerie PhDr. H. Řeháková 
a projektant dopravních staveb
Ing. P. Novotný, Ph.D.
při měření sochy Genia
foto Michal Klíma

Při příležitosti předávání nové Ceny Genia smíchu za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru, kterou v pondělí 5. března při Galavečeru smíchu převezme osobnost zvolená třicetičlennou akademií, Východočeské divadlo ve spolupráci s Východočeskou galerií vyhlásilo soutěž o zajímavé ceny na téma: JAK VYSOKÁ JE SOCHA GENIA NAD TYMPANONEM V PRŮČELÍ VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA?

Socha tvořící na budově divadla jednu z městských dominant vznikla podle sádrového modelu sochaře Bohumila Kafky v letech 1907-1909 (sochu podle předlohy vytesal Rudolf Vávra – bronzová křídla vytepal Vilém Čížek – tvář ženy připomíná naši slavnou pěvkyni Emu Destinnovou). Kafkova sochařská studie je významným exponátem Východočeské galerie v Pardubicích, která ji na několik měsíců zapůjčila divadlu, diváci si ji mohou prohlédnout ve foyer v prvním patře divadla.

Tipování výšky sochy Genia probíhalo prostřednictvím internetu na webových stránkách divadla www.vcd.cz a galerie www.vcg.cz a samotné přeměření sochy, kterého se účastnili ředitel divadla Petr Dohnal, ředitelka galerie PhDr. Hana Řeháková a projektant dopravních staveb Ing. Petr Novotný, Ph.D., se uskutečnilo v pátek 2. března. Socha měří 280 centimetrů.

Svým tipem 285 cm byl pravdě nejblíže Jaromír Pýcha z Dolní Rovně, který bude osloven a pozván na vernisáž výstavy děl Františka Hodonského, Adolfa Lachmana a Petra Korunky, která se bude konat 25. dubna v domě U Jonáše, kde bude odměněn předplatným do Východočeského divadla, členstvím v Klubu přátel umění při Východočeské galerii a dalšími drobnými cenami.

Radek Smetana, 2. března 2012
Divadelní zpravodaj 4/2012 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN