VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Ten, kdo utře nos  Sylvie  Ten, kdo utře nos  Oddací list  Za kolik

 

foto archiv VČD

 

LÍDA ENGELOVÁ opět v Pardubicích

Inscenaci hry Ten, kdo utře nos, jejímž autorem je francouzský mistr komediálního oboru, Georges Feydeau, připravuje pražská režisérka Lída Engelová, kterou jsme v našem divadle přivítali necelé dva roky poté, co v Pardubicích uvedla úspěšnou komedii Sylvie.

Paní režisérko, Váš diář je plný závazků a hemží se v něm názvy prestižních divadel, nejen českých. Co rozhodlo o tom, že jste přijala pozvání do Pardubic?
A vy si snad myslíte, že pardubické divadlo není prestižní? S láskou to všem vašim divákům i hercům vzkazuje i paní Blanka Bohdanová, se kterou momentálně zkouším v Národním divadle.

Jaké místo mají Feydeauovy komedie mezi Vašimi divadelními láskami?
Jedno z nejpřednějších. G. Feydeau byl a dodnes je nepřekonatelným mistrem situační komiky, nečekaných dějových zvratů, trapasů, které mohou denně potkat každého z nás. Hercům dává lahůdkové role. Jedné z největších znalkyň francouzštiny Evě Bezděkové umožnil překlady, které patří do učebnic překladatelství, režisérovi pak znovu a znovu dovoluje vytvářet inscenace plné lehkostí, elegance a očisty smíchem.

Tím hlavním, co si Georges Feydeau bere na mušku, je instituce manželství, která od dob autorových značně ztratila na váze. Navzdory tomu jsou jeho komedie stále oblíbené. Čím to?
Navzdory výše řečenému byl G. Feydeau velký moralista. V jeho komediích dochází k realizované nevěře jen v případě svobodných pánů a dam lehčích mravů. Téma instituce manželství je tématem na delší povídání. Ale jeho prazáklad – touha po velké lásce a příběhy o ní – ty se lidem nikdy neomrzí. Tím méně v komediální podobě.

Prozradíte divákům, co v Pardubicích děláte, když zrovna nerežírujete?
Pravidelně chodím na kávu do "Dvorečku" na třídě Míru, plavat a v letošním jaru se těším na procházky pardubickými rovinami. Budu prý totiž bydlet v centru a tak už mě výmluva na kilogramy knih, které pořád tahám s sebou, nezachrání (tohle bylo minule vysvětlení pro jízdy trolejbusem do Polabin).

Co vás čeká po pardubické premiéře?
Dozkoušení zmíněné práce s paní Bohdanovou a J. Preissovou. Premiéru hry M. Puiga Vabank máme mít 14. května 2002. Práci jsme přerušili právě proto, že na únor a březen jsem měla podepsanou smlouvu s Pardubicemi. A potom hostování v Olomouci.¨

Děkuji za rozhovor. Zlomte vaz!

Jana Pithartová, Divadelní zpravodaj 3/02 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN