VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

klasické předplatné plán hlediště program divadla dle předplat. skupin druhy předplatného

PŘDPLATNÉ V ROCE 2013

V roce 2013 obsahuje klasické předplatné sedm titulů v Městském divadle a dvě komorní představení v prostoru Malé scény ve dvoře. Seniorské předplatné obsahuje šest titulů v Městském divadle a jedno představení v Malé scéně ve dvoře. Kvůli omezené kapacitě Malé scény ve dvoře budou jednotlivé abonentní cykly rozděleny do několika skupin (např. A1, A2 atd.) a termín představení pro jednotlivé skupiny bude i na Malé scéně ve dvoře pevně stanoven v hracím plánu. Na rok 2013 je také možné zakoupit si předplatné pouze na tituly v Městském divadle, tj. bez Malé scény ve dvoře.

Výhody majitele KLASICKÉHO předplatného

– zaručené místo na všech scénách VČD
– pravidelná návštěva divadla ve dni, který Vám nejlépe vyhovuje
– přenosnost abonentní vstupenky (můžete ji darovat nebo půjčit)
– zdarma zasílané pravidelné informace o představeních prostřednictvím měsíčních
   Divadelních zpravodajů
– nejpozději tři dny před představením, vyhrazeným pro Vaši skupinu, můžete
   požádat o zhlédnutí představení v náhradním termínu
   (neplatí pro hostující soubory, náhrady poskytujeme pouze na 2. balkón)
– uvidíte všechny inscenace, které VČD nastuduje
– zprostředkovatelům předplatného poskytujeme za každých 10 nových
   předplatitelů jednu abonentku zdarma
– sleva 50% držitelům ZTP a ZTP-P ze základní ceny předplatného
– sleva oproti jednotlivě zakoupené vstupence 20-60%

Datum představení oznamujeme

– měsíčními plakáty
– měsíčními zpravodaji
– na telefonních číslech 466 616 411, 466 616 402
– v denním tisku
– v obchodním oddělení VČD na tel. 466 616 432 (předprodej v ulici U Divadla 50)
– na našich internetových stránkách www.vcd.cz
– prostřednictvím e-mailem zasílaných přehledů

Možnost využití Internetu

– kdokoli na světě si může na této adrese najít co, kde a kdy naše divadlo hraje
– může si vybrat a zarezervovat vstupenky na představení
– zdarma zasíláme měsíční program divadla e-mailem
– pro rezervaci a zakoupení vstupenek je možno též využít stránek
   www.ticketportal.cz, kde naleznete jak nabídku VČD, tak celé řady dalších divadel
   z celé ČR

Důležité informace pro předplatitele 

– vedení divadla si vyhrazuje právo změny programu, ke kterým může dojít
   např. z důvodů onemocnění v souboru či jiných provozních problémů a zároveň
   si vyhrazuje právo přesunout představení z vašeho hracího dne na jiný,
   pokud je to nutné z provozních důvodů
– zakoupené legitimace nelze přijímat zpět
– respektujte zákaz fotografování a pořizování video a zvukových záznamů
   představení
– při vstupu do divadla vypněte, prosíme, svůj mobilní telefon!
– při příchodu po začátku představení budete vpuštěni pouze na druhý balkón a až o přestávce
   požadujte své místo

NEPŘEHLÉDNĚTE

– ve vlastním zájmu si vyberte včas nové místo v hledišti
– při ztrátě abonentky Vám vystavíme duplikát za poplatek 30 Kč; duplikát vystavujeme
   bez výměnných kupónů
– předplatného se netýká úprava cen během roku
– na abonentce je vyznačena skupina a místo v hledišti 

Kupóny v předplatném na rok 2013

Při zakoupení kompletního klasického předplatného (tj. včetně představení na Malé scéně) obdrží předplatitel jeden výměnný kupón jako bonus ZDARMA. Možnosti využití tohoto kupónu jsou následující:

Kupóny lze ZDARMA vyměnit za:
vstupenky na představení VČD konaná na Malé scéně ve dvoře
– klubový pořad Volání sirén
– vstupenky na INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) na Malé scéně ve dvoře
– pozvánky na dostihy, které se konají každoročně v září
– vstupenky na zvláštní akce vyhlášené VČD (např. některá představení GRAND Festivalu smíchu)

Kupóny lze uplatnit jako poukázku na SLEVU:
při koupi jedné vstupenky na jakékoli představení VČD získáte druhou vstupenku zdarma
   (neplatí pro venkovní scény)
– při koupi jedné vstupenky na představení hostujících souborů pro předplatitele získáte
   druhou vstupenku zdarma
– 50% sleva při koupi jedné vstupenky na jakékoli představení VČD (neplatí pro venkovní scény)
   a na představení hostujících souborů pro předplatitele
– 50% sleva při koupi knih, CD a upomínkových předmětů VČD


Prodej předplatného, informace, kontakt

VČD – Obchodní oddělení (předprodej)
U Divadla 50, 531 62 Pardubice
telefon: 466 616 432, obchod@vcd.cz, kralova@vcd.cz

po-čt: 10-18 hod, pá: 10-15.30 hod

» ONLINE OBJEDNÁVKA KLASICKÉHO PŘEDPLATNÉHO Copyright © 2000-2022, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN