VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

archiv Divadelních zpravodajů

Sezóna 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Sezóna 2007/08 2006/07 2005/06

 

divadelní
zpravodaj
5/2009

 
 

Kristina Jelínková, Jan Hyhlík, NAHÁ S HOUSLEMI, foto Ladislav Formánek
Kristina Jelínková, Jan Hyhlík
NAHÁ S HOUSLEMI, foto Ladislav Formánek

DIVADELNÍ AKTUALITY 5/2009


Příběh malého velkého člověka na pardubickém jevišti

Poslední květnový víkend bude ve Východočeském divadle Pardubice patřit premiérám hry současného maďarského autora Kornela Hamvaie Čas katů. Režisér Petr Novotný do hlavní role kata Jean-Pierra Roche obsadil Jiřího Kalužného...

aktualita – Radek Smetana 26. května 2009

V novém obchodním oddělení divadla prodával i primátor města

Východočeské divadlo ke svým stým narozeninám nedávno dostalo dárek v podobě nově zrekonstruovaného prodejního místa vstupenek a předplatného, moderního zázemí se dočkala i krejčovská dílna...

aktualita – Radek Smetana 4. května 2009


DIVADELNÍ ZPRAVODAJ 5/2009


Čas katů nahradí Mandragoru

Poslední premiérou stávající sezóny měla být renesanční komedie Niccola Machiavelliho Mandragora. Předpokládali jsme, že ji budeme inscenovat v novém divadelním prostoru Jevištní zkušebny, kde se počítá s blízkým kontaktem s diváky, a tomu se musí podrobit celá koncepce. Komorní inscenace vyžaduje odlišný režijní i herecký přístup než práce na velkém jevišti...

Divadelní zpravodaj 5/2009

Postava kata mě neděsí, říká herec Jiří Kalužný

Jirko, náš rozhovor v jistém smyslu velmi předbíhá události. Zahajovací čtená zkouška nové hry Kornela Hamvaie Čas katů, ve které budeš hrát hlavní roli kata Jean-Pierra Roche, proběhla teprve včera. A už dnes se ptám na tvé první dojmy. Jak na tebe hra zapůsobila, když sis ji přečetl poprvé?

Divadelní zpravodaj 5/2009

Premiérové momentky – NAHÁ S HOUSLEMI

První dubnový víkend patřil v Městském divadle premiérám komedie Noëla Cowarda Nahá s houslemi, kterou pohostinsky nazkoušela režisérka Lída Engelová. Premiérové diváky tentokrát čekala salonní konverzační komedie s napínavou detektivní zápletkou, kterou nečekaně rozřeší dokonalý anglický komorník v podání Jana Hyhlíka.

Divadelní zpravodaj 5/2009

Předplatné na jubilejní stou sezónu 2009/2010 brzy v prodeji

Východočeské divadlo v pondělí 11. května zahájí prodej abonentních vstupenek na novou divadelní sezónu 2009/2010. Jedná se o premiérové předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R.

Divadelní zpravodaj 5/2009

Dramaturgický plán sté sezóny VČD

Celý rok 2009 si připomínáme sté výročí otevření Městského divadla v Pardubicích, příští divadelní sezóna bude tedy stá, i když, abychom byli přesní, tomu tak zcela není, protože za okupace byla česká divadla zavřená...

Divadelní zpravodaj 5/2009

Vědět, kdo jsme...
pár slov o tom, proč a jak se tvoří dramaturgický plán Městského divadla

V jedné z prvních vět svých statí, které vstoupily do dějin divadla pod názvem Hamburská dramaturgie a staly se jakousi biblí pro budoucí středoevropská městská a národní divadla, napsal Lessing takovéto zvolání: „Kéž by byl Hamburk tak šťastný ve všem, na čem spočívají jeho blaho a svoboda, neboť si zaslouží být tak šťasten.“

Divadelní zpravodaj 5/2009

Galerie hereckých legend

Josef Somr, Růžena Merunková a Václav Fišer (Učitel tance)

Divadelní zpravodaj 5/2009

Dubnový den otevřených dveří

V dubnu jsme uspořádali velký Den otevřených dveří. Zájemci zhlédli nejen zákulisí Městského divadla, které letos pravidelně ukazujeme při tzv. malých Dnech otevřených dveří, ale poprvé měli možnost nahlédnout i do nově zrekonstruovaných výrobních dílen a nové zkušebny ve dvoře za divadlem. Divákům se navíc na jevišti představily jednotlivé divadelní profese. Zákulisím tentokrát prošlo okolo pěti set divadelních nadšenců. Pokud jste se nemohli velkého Dne otevřených dveří zúčastnit, slibujeme, že jeden takový uspořádáme ještě na podzjm tohoto roku. Dnes vám nabízíme alespoň malou „ochutnávku“ toho, co vás příště čeká…

Celá fotogalerie ze dne otevřených dveří

Divadelní zpravodaj 5/2009

I v květnu vás pozveme do zákulisí

Květnový Den otevřených dveří se uskuteční v neděli 31. května a bude to poslední nahlédnutí do naší „divadelní kuchyně“ v této sezóně. Prohlídky se uskuteční v hodinových intervalech a začínají ve 13.00, 14.00 a v 15.00 hodin, divadlem vás opět provedou naši herci.

Divadelní zpravodaj 5/2009

Východočeši na Brodwayi

„Chodím po Broadwayi hladov sem a tam...“ mohli si na začátku dubna zazpívat členové divadelní výpravy do New Yorku. Ačkoliv bok po boku některých opravdu nuzných lidí by to bylo dost cynické. Hlad nás Evropanů, kteří se vydali za moře, byl ovšem naštěstí duchovního rázu.

Divadelní zpravodaj 5/2009

VLADIMÍR HANUŠ ve foyer

V sobotu 30. května před premiérou inscenace Čas katů se můžete zúčastnit další vernisáže v naší divadelní galerii ve foyer, tentokrát vám své dílo představí výtvarník, fotograf a ilustrátor Vladimír Hanuš.

Divadelní zpravodaj 5/2009 Copyright © 2000-2021, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN