VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

95. SEZÓNA
Východočeské divadlo
2004/05

SLOVO DRAMATURGA k nové divadelní sezóně

Vážení diváci,


Šéfdramaturg VČD
Martin Fahrner
foto: archiv VČD

dovolte, abych Vás uvítal v nové divadelní sezóně a seznámil Vás s tituly, které jsme pro Vás do této sezóny připravili. Ještě před prázdninami, a tedy vlastně v sezóně nedávno minulé, jsme začali zkoušet hru pojednávající o životě Sarah Bernhardtové. Hlavní role se ujala Zdena Bittlová. Hra má velmi malé obsazení, hraje se se dvěma, u nás se třemi herci, a nějakou dobu to vypadalo, že partnerem Zdeny Bittlové bude hostující Stanislav Zindulka z Činoherního klubu, se kterým jsme vedli složitá, dlouhá a zpočátku slibně vypadající jednání. Nakonec ale tato jednání ke zdárnému konci nedospěla. Nemyslím však, že by to kvalitu hry mohlo ohrozit, protože pokaždé, když jednáme o hostování s takto vytíženými až přetíženými herci, připravujeme se na možný neúspěch a musíme si být od počátku jistí, že jsme hru schopni obsadit „z vlastních řad“. Doufám tedy, že POSLEDNÍ LÉTO Vás zaujme stejně jako před lety Mistrovská lekce o zpěvačce Marii Callas.

V posledním srpnovém týdnu se začala zkoušet pohádka PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE na čele. Po sérii několika pohádek pro menší děti jsme měli potřebu vytvořit pohádkové představení „na velkém jevišti“ a náš původní záměr byl převést do divadla některou ze slavných pohádek filmových, které jsou tři: Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou... a Šíleně smutná princezna, pro kterou jsme byli také původně rozhodnutí a dali se do jednání s dědici autorských práv, kteří jsou v daném případě hned čtyři. Zpočátku všechno probíhalo hladce, měli jsme od agentury Dilia dokonce „rezervaci“, příslib, že nám nápad nikdo „nevyfoukne“ a my divadelní verzi pohádky uvedeme jako první. Ale těsně před podpisem smluv se jedna z dědiček rozhodla práva k převedení filmu na jeviště nedat, a to nejenom nám, ale navždycky, což znamená, že Šíleně smutná princezna se nikdy na žádném českém jevišti nebude hrát a s ní ani Pyšná princezna, protože patří stejným dědicům. Z trojlístku tedy zbyla Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Vzhledem k časové tísni jsme se okamžitě dali do dalšího jednání a naštěstí práva na tuto pohádku leží v tomto okamžiku podepsaná v našem archivu.

Možná by bylo dobré se na tomto místě zmínit o tom, že v poslední době se právě s autorskými právy na divadelní hry ve světě „rozhýbal trh“, to znamená, že se staly velmi žádaným zbožím, kupují se a zase prodávají, a díky tomu pochopitelně často mění vlastníky a agentury, které je zastupují. V případě, že se hra už někdy v Čechách hrála, je to ještě dobré, protože to znamená, že práva je možné získat a už jednou byla dohodnuta cena, takže je možné ji vědět předem a konfrontovat ji se stavem naší pokladny. Může se ale stát, že hra najednou někde ve světě zaznamená obrovský úspěch, práva okamžitě koupí někdo jiný a všechny adresy, telefony a hlavně ceny se změní. U her, které se zatím u nás nehrály a chceme je uvést v české premiéře, je to pochopitelně ještě dobrodružnější. A protože se snažíme uvádět na pardubickém jevišti co nejvíce novinek, podstupujeme někdy dobrodružství přímo nervy drásající. Pokrevní bratři by například asi jen stěží spatřili světlo světa, kdyby pro nás nesplnitelné finanční požadavky vlastníků práv nepokryl „v hodině dvanácté“ alespoň z části jeden z našich sponzorů, kdoví, jak by to dopadlo s Vlky, kdyby na poslední chvíli zahraniční agentura nezačala slyšet na naše opětovné volání, že není možné, aby činoherní hra s malým obsazením byla drahá jako velký muzikál...


Šéfdramaturg VČD
Martin Fahrner (vlevo)
 v rozhovoru s  překladatelem
 Martinem Hilským
foto: J.Adamec

Tento problém naštěstí nenastal u dalšího titulu sezóny, kterým je CYRANO V BUFFALU Kenna Ludwiga. Pokud je vám jméno Ludwig povědomé, tak právem. U nás se totiž s obrovským úspěchem hrála jeho předchozí hra Tenor na roztrhání, dlouho jsme pátrali po nějaké jeho další komedii a po více než deseti letech se to konečně povedlo. Text je stejně výborný jako ten předchozí a ještě máme to štěstí, že tuto komedii o soukromém divadle, které se ve městě Buffallo pokusí sehrát představení Cyrana, ale díky napjatým vztahům uvnitř souboru se jí to málem nepovede, uvedeme v české premiéře.

Po „Cyranovi“ bude následovat hra KRÁL COLAS KOLIKÁTÝ – Kohoutova velmi povedená divadelní adaptace románu Romaina Rollanda Dobrý člověk ještě žije, který proslul tím, že je plný vína, slunce, moudrosti a humoru.

Pak přijdou na řadu VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ Williama Shakespeara, které by měly být opravdu „hodně veselé“, a muzikál DONAHA! – muzikálová podoba anglické filmové komedie The Full Monty, která proběhla s úspěchem i našimi kiny. Muzikál stejně jako film pojednává o partě nezaměstnaných, kteří se po marných návštěvách pracovního úřadu rozhodnou živit velmi neobvykle: založí ze zoufalství pánskou striptérskou skupinu. Angličané prý tento film považují za své „rodinné stříbro“, stejně jako se my pyšníme třeba Dobrým vojákem Švejkem.

Sezónu uzavřeme Harwoodovou hrou NA MISKÁCH VAH pojednávající o klíčových životních okamžicích výborného německého dirigenta po skončení druhé světové války. Je vyslýchán americkým důstojníkem, jestli kolaboroval s režimem, když provedl svůj orchestr těžkou dobou za cenu toho, že například hrál na oslavě vůdcových narozenin. V této těžké chvíli se nám otevírá pohled do nitra umělce, ale především člověka, který se snaží nějak vyrovnat se svou dobou. Protože jednou z „nenapsaných postav“ této hry je zákonitě hudba, bude toto představení uváděno ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice.

Všem titulům přeji hodně štěstí. Ať se Vám co nejvíce líbí. A následují sezóně přeji totéž.

Martin Fahrner, šéfdramaturg VČD

Divadelní zpravodaj 9/2004


Dramaturgický plán jubilejní 95. sezóny VČD

John Murrell – POSLEDNÍ LÉTO
K. M. Walló – PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Ken Ludwig – CYRANO V BUFFALU
Terrence McNally – David Yazbek – DONAHA!
Romain Rolland – Pavel Kohout – KRÁL COLAS KOLIKÁTÝ
Ronald Harwood – NA MISKÁCH VAH
William Shakespeare – VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN