VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

stručná historie 100 let divadla rekonstrukce 2002foto 2002 rekonstrukce 2003

základní kámen nová opona lustr kniha o historii VČD kalendář 2010 (historická fota)

Prosinec před sto lety...   Prosinec po sto letech... Sto let Městského divadla ve foyer

Momentky z oslavy stých narozenin kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

Východočeské divadlo  

Kdy byl položen základní kámen

Toto byla otázka, která nás trápila v polovině května. V některých materiálech bylo uváděno, že základní kámen byl slavnostně položen 16. května 1907, avšak na samotném kameni, který můžete vidět ve foyer divadla, je datum 9. května 1907.

Vše nám nakonec osvětlil pardubický historik Miroslav Klimpl: „Původně měl být základní kámen divadla položen opravdu 9. května, ale protože se 14. května konaly volby do říšského sněmu a organizátoři se obávali politického zneužití této akce, byl akt položení základního kamene skutečně přesunut až na 16. května.“

Zajímavá informace, ale aspoň vidíme, že politika zasahovala do věcí veřejných již na počátku 20. století. Pro nás je však důležitější, že budova Východočeského divadla byla postavena a slouží dodneška.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 6/200716. května 2007 ředitel divadla Petr Dohnal spolu s primátorem města Ing. Jaroslavem Demlem
pro štěstí symbolicky poklepali na základní kámen.  (foto archiv VČD)


Sté výročí položení základního kamene VČD

Na konci 19. století panoval v Pardubicích čilý divadelní ruch, ochotnické divadlo se hrálo ledaskde: v hostinci U české koruny, Na kopečku Na vinici, v nádražním hostinci, v sále Odeon v hostinci Veselka… Důstojná divadelní budova však chyběla. V roce 1880 vznikl Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích, o dva roky později se sešla jeho valná hromada, kde se přihlásilo 29 zakládajících členů a byl upsán základní kapitál 2 980 zlatých. Od tohoto kroku uplynulo celých 29 let, než bylo divadlo otevřeno.Odhalený základní kámen mohou návštěvníci Východočeského divadla
vidět i dnes na zdi ve vstupním foyer.  (foto archiv VČD)

Příčin tohoto prodlení bylo víc. Nejprve se hledala vhodná parcela, která byla zakoupena v březnu 1884. Pak byl vypsán konkurz na stavbu, jenž vyhrál architekt Jindřich Fialka. Následovala však léta plná dohadů o tom, co se má vlastně stavět: zda divadlo, nebo divadelní dům s „vedlejšími místnostmi hostinskými“. V roce 1893 byl tedy vyhlášen další konkurz, ve kterém však ani jeden ze šesti návrhů neuspěl. Pravděpodobně následkem toho činnost spolku postupně upadala, až téměř ustala.
Po deseti letech nečinnosti spolku se městská rada usnesla, že převezme stavbu na svá bedra. Spolek jí odevzdal své jmění i stavební parcelu s podmínkou, aby stavba co nejdříve začala. Městská rada vyzvala Antonína Balšánka, jednoho z renomovaných architektů secese, aby vypracoval plány, a po jejich schválení v roce 1906 městské zastupitelstvo povolilo zahájení stavby. Základní kámen byl položen 9. května 1907, tedy přesně před 100 lety!

13. května v rámci oslav 100. výročí položení základního kamene proběhne ve Východočeském divadle Den otevřených dveří.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 5/2007
(s použitím materiálů z knihy
Historie divadelní Pardubic a okolí J. Císaře a V. Mohylové) Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN