VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

stručná historie 100 let divadla rekonstrukce 2002foto 2002 rekonstrukce 2003

základní kámen nová opona lustr kniha o historii VČD kalendář 2010 (historická fota)

Prosinec před sto lety...   Prosinec po sto letech... Sto let Městského divadla ve foyer

Momentky z oslavy stých narozenin kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

DVD 100 let VČD společenská hra papírový model divadla – vystřihovánka

Dny otevřených dveří Šumlování ve zkušebně podzimní oslavy, medaile

Sto let Městského divadla ve Státním okresním archivu

Prosinec před sto lety...Plán hlediště s cenami míst po otevření Městského divadla

„Přesně o 7. hodině ocitlo se nádherně vypravené hlediště v lesku. Čelná a čestná místa v ložích vykázána byla representantům a vynikajícím osobnostem, mezi nimiž zvláštního půvabu dodávaly slavnostnímu vzhledu hlediště dámy ve vybraných úborech.

Den 11. a 12. pros. stal se uměleckým svátkem pro celé město a vůkolí. V sobotu dne 11. sehrány dvě slavnostní hry a to od spisovatele K. Maška Poutník a od Jos. Štolby 1744, episoda z těžkých dob města Pardubic. Že oba tyto scenické obrazy velmi dobře se hodily k otevření divadla, bylo všeobecně uznáno, nám zbývá jen zmíniti se blíže o jednotlivostech pokud se týká provedení a účinku na obecenstvo.

Dojem, jakýž učinil na obecenstvo Poutník, předstihl veškeré očekávání. Úprava jeviště byla překvapující. V háji ozářeném paprsky zapadajícího slunce, nesl se zpěv dívek přednesený žákyněmi zdejší městské průmyslové školy jako hlasy andělské. Na tento poetický úvod následovala hra rovněž tak jemně a vzletně podaná hlavními představiteli úloh Jarmily (pí. Soukupová) a Viléma (p. K. Hoblík).

Další Episoda z těžkých dob Pardubic (1744) provedena byla řadou velice schopných sil ochotnických, od kterých očekáváme nyní činnost hodnou jejich dovednosti. Celkový dojem díla Štolbova byl hluboký a pravdivý. Jednotliví účinkující podali skvostné výkony. Dekorace k tomuto kusu byla rovněž jako i veškerá výprava ostatní nádherná.

Po tomto slavnostním večeru následoval na to v neděli (12.) večer druhý, při kterém provedena byla zdejšími pěveckými spolky Ludmilou a Pernštýnem a Pardubickým hudebním sdružením B. Smetany opera Hubička. Dojem večera prvního byl ještě zvýšen a doplněn zdařilým provedením tohoto hudebně dramatického skvostu.“

Citace ze Samostatných směrů, 18. prosince 1909 (kráceno)

Prosinec po sto letech...Současná podoba hlediště ve fotomontáži s návrhem nového lustru

Galavečer Sto let s múzou Thálií, který se uskuteční 11. prosince, bude koncipován jako jakýsi večírek pro zvané. Je obvyklé, že když divadlo slaví nějaké kulaté výročí, pozve především své bývalé a stávající zaměstnance, aby tuto skutečnost spolu oslavili. My jsme tedy na začátku sezóny oslovili všechny žijící pamětníky i nedávné spolupracovníky, aby spolu s námi zavzpomínali na práci v našem divadle. Těšíme se na to, jak v hledišti zasednou lidé, kteří se obvykle pohybovali na jevišti či za jevištěm a v různé míře formovali tvář Východočeského divadla. Budou to nejen slavní herci, kteří v našem divadle začínali, jako například Jana Štěpánková, Blanka Bohdanová či Josef Somr, ale také spousta dalších herců a v neposlední řadě i zaměstnanců různých profesí. Bude se vzpomínat, zpívat, křtít kniha Před oponou, za oponou, kterou vydáváme ke stému výročí, do života se uvede společenská hra Premiéra, DVD o historii a současnosti divadla Sto let Městského divadla v Pardubicích, odevzdají se pamětní medaile divadla. Bude nám ctí, že s námi na jevišti vystoupí Komorní filharmonie Pardubice, která dokonce zahraje i jednu skladbu spolu s naší divadelní kapelou Můžete si za to sami! Tohoto večírku se zúčastní všichni herci ze souboru, ale i tanečníci, kteří se nemalou mírou podílejí na našich inscenacích.

Původně jsme plánovali dvě „představení“, jedno 11. prosince, tedy v pamětní den, a druhé den poté. Ale jak se postupně naplňovala naše představa, zjistili jsme, že tento večer nebude možné opakovat. Měl by totiž vzniknout svým způsobem soukromý večer, intimní a plný překvapení, který se uděje jenom jednou a který je nepřenosný. Je to, jako byste chtěli zažít dva Silvestry za sebou. Proto se omlouváme divákům, jestli je zklameme, ale věříme, že spousta dalších akcí, které doprovázejí naše oslavy, naplní jejich očekávání.

S diváky oslavíme výročí Velkým dnem otevřených dveří, a to hned 12. prosince od 11.00 a od 13.00 hodin, který bude opět jedinečnou příležitostí, jak se podívat na divadlo z vnitřku, jak proniknout doslova do jeho útrob, seznámit se s některými profesemi, o kterých nemá běžný divák ani představu. Vstupenky si můžete zakoupit za symbolickou cenu 30 Kč, více informací získáte v předprodeji divadla.

Mohli byste zažít několik galavečerů, ale stačí hodina ve „střevech“ divadla a hned máte o nás jasnější představu. Doufáme, že nebudete litovat, že se nezúčastníte galavečera, koneckonců všech sedm tisíc předplatitelů bychom ani pozvat nemohli. Ale zveme vás na všechny doprovodné akce, které budou neméně zajímavé!

Jana Uherová, Divadelní zpravodaj 12/2009 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN