VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

objednat knihy  ročenka VÝCHODOČESKÉ DIVADLO 1999-2004  kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

stručná historie 100 let divadla rekonstrukce 2002foto 2002 rekonstrukce 2003

základní kámen nová opona lustr kniha o historii VČD kalendář 2010 (historická fota)

Prosinec před sto lety...   Prosinec po sto letech... Sto let Městského divadla ve foyer

Momentky z oslavy stých narozenin kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

HISTORIE DIVADELNÍ PARDUBIC A OKOLÍ

U příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného pardubického Městského divadla byla na slavnostním galavečeru v sobotu 19. října 2002 pokřtěna nová kniha. Východočeské divadlo Pardubice vydalo reprezentativní populárně naučnou publikaci nazvanou Historie divadelní Pardubic a okolí .

Kniha zachycuje vznik a historii Městského divadla v kontextu s vývojem Pardubic, což jsou dvě věci, které k sobě neodmyslitelně patří. Bez Pardubic by nebylo divadlo, bez divadla by by to zase nebyly ty naše Pardubice.

Kniha mapuje počátky divadelní činnosti v regionu od doby Pernštejnů, zájezdy profesionálních společností, formování a aktivity ochotnických spolků v Pardubicích, Chrudimi, Heřmanově Městci, Přelouči, Bohdanči a Holicích, sleduje práci mnoha významných divadelních osobností, které tvořily v pardubickém regionu, a dotýká se tak celého českého divadla a to vše v nejširších kulturně historických souvislostech. Její hlavní část je pak věnována vzniku východočeské profesionální divadelní společnosti, stavbě a přestavbám Městského divadla v Pardubicích a jednotlivým etapám působení Východočeského divadla od roku 1909 do současnosti.

144 strany informativního textu jsou bohatě doplněny 272 fotografiemi, vybranými pasážemi z dobového tisku a dalším dokumentačním materiálem.

Záměrem knihy je oslovit nejen místní okruh divadelníků a divadelních návštěvníků, ale informovat o divadelní činnosti regionu veškerou kulturní veřejnost.

» aktuální cena + on-line OBJEDNÁVKA přes Internet

ROČENKA VČD 1999-2004

Logickým pokračováním knihy Historie divadelní Pardubic a okolí je divadelní Ročenka mapující divadelní sezóny let 1999 až 2004. Vyšla u příležitostí 95. výročí založení VČD.

» podrobnosti o Ročence VČD 1999-2005

Redakční tým knihy Historie divadelní...

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc. – hlavní redaktor, autor studie Divadlo pod Kunětickou horou
Prof. Mgr. František Laurin – inspirace, koordinace a výběr části archivního materiálu
Věra Mohylová – sběr dokumentačního obrazového materiálu, grafická úprava
Jana Pithartová – sběr informací a dokumentačního materiálu

Čtyřčlenný tým ve složení Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Prof. Mgr. František Laurin, Věra Mohylová a Jana Pithartová se sešel 27. prosince roku 2001 v 11 hodin v pražské hospůdce Montmartre. Tehdy a tam se domluvili na jednotlivých kapitolách, rozdělili si úkoly a slíbili si, že koncem června 2002 dají tisknout co možná smysluplný výsledek práce, které se následujícího půl roku budou intenzívně věnovat. Pak nastala radostná fáze hledání, během které se na jejich stolech shromáždily stovky fotografií, novinových článku, recenzí, výpisků...

„Fáze následující byla mnohem těžší a nutno říci, že bolestná,“ říkají autoři. „Především proto, že jsme z toho obrovského množství museli vybírat a převážnou část zase odložit do archivů. Bylo to nesnadné. Váhy významu a důležitosti jsou velmi ošidné, jde-li o dokumenty, z nichž každý zachycuje útržek nezadržitelného času... moment tvůrčího vzepětí jedince či skupiny, který ve své době mnoho znamenal a neměl by skončit v propadlišti dějin...

Ale náš prostor byl vymezen počtem stránek. Nebylo možno všechno „spravedlivě“ zhodnotit, ba ani připomenout... objektivně vyzdvihnout a zdůraznit všechno významné... jmenovat všechny důležité... Chtěli – a mohli – jsme jen připomenout, že v kraji pod Kunětickou horu divadlo žije už po staletí. A že je to veliké štěstí.“

Zdá se, že se práce podařila. V den slavnostního znovuotevření divadla 19. října 2002 byl o knihu velký zájem a řada návštěvníků si ji odnášela domů.

Kniha HISTORIE DIVADELNÍ PARDUBIC A OKOLÍ je k dostání:

v obchodním oddělení – předprodeji VČD za divadlem
u vybraných knihkupců
před představením přímo v Městském divadle


Jan Císař, Věra Mohylová: Historie divadelní Pardubic a okolí, výběr historického materiálu František Laurin, Jan Pithartová, výběr a uspořádání obrazového materiálu Věra Mohylová, vydalo Východočeské divadlo Pardubice v roce 2002, náklad 2500 výtisků, ISBN 80-238-9325-4 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN