VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

stručná historie 100 let divadla rekonstrukce 2002foto 2002 rekonstrukce 2003

základní kámen nová opona lustr kniha o historii VČD kalendář 2010 (historická fota)

Prosinec před sto lety...   Prosinec po sto letech... Sto let Městského divadla ve foyer

Momentky z oslavy stých narozenin kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

DVD 100 let VČD společenská hra papírový model divadla – vystřihovánka

Dny otevřených dveří Šumlování ve zkušebně podzimní oslavy, medaile

Sto let Městského divadla ve Státním okresním archivu

Oslavy jubilea pokračují

Východočeské divadlo si sté výročí připomíná již od začátku roku 2009, v rámci oslav jubilea divadlo pořádá Dny otevřených dveří, na zkušebně probíhají zábavné neformální pořady Večerní šumlování, na zastávkách visí plakáty… Vyvrcholením oslav budou dva slavnostní večery – první se uskuteční přesně v den stého výročí 11. prosince 2009 a bude uzavřený pro zvané hosty, většinou zaměstnance, kteří divadlem prošli. Druhý bude věnovaný divákům jako poděkování za jejich dlouholetou přízeň.

A co vás do té doby ještě čeká? V současné době Jiří Seydler ve střižně dokončuje DVD o historii i současnosti pardubického divadla, finišují práce na stolní hře z divadelního prostředí, dramaturg Tomáš Syrovátka dopisuje knihu o osobnostech Východočeského divadla v letech 1909 až 2009, světlo světa brzy spatří i papírová maketa divadla a bronzová pamětní medaile, která vzniká v dílně jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů, akademického sochaře Zdeňka Kolářského ve spolupráci s firmou Lejhanec. Sádrová maketa medaile je nyní vystavena ve výloze předprodeje divadla. Pokud o výslednou medaili budete mít zájem, můžete si ji už dnes objednat poštou, e-mailem či osobně v obchodním oddělení VČD. Medaile o průměru 70 mm bude vydána v omezeném množství v polovině října a její cena bude 1 000 Kč. Pro naše abonenty však nabízíme zvýhodněnou cenu 790 Kč!
 

Brzy také navážeme na pravidelné prohlídky divadelního zákulisí, první Den otevřených dveří v jubilejní sté sezóně se bude konat v neděli 18. října před druhou premiérou Markéty Lazarové, návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka zbrusu nové kulisy v našem divadle. Prohlídky se uskuteční opět v hodinových intervalech a začínají ve 13.00 a 14.00 hodin, divadlem zájemci projdou za doprovodu a výkladu už zkušených průvodců „divadelní kuchyní“ Dagmar Novotné a Zdeňka Rumpíka.

Skupinky diváků budou jako vždy početně omezené. Na konkrétní hodinu si tedy zájemci musí za symbolických 20 Kč zakoupit vstupenku. Vstupenky se prodávají v předprodeji VČD nebo přímo na místě před jednotlivými prohlídkami, ale s tím rizikem, že skupiny mohou být již plně obsazené.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 10/2009


Trocha historie z pamětní medaile k jubileu
 


Sádrová maketa medaile

Co na medaili je, jaké znaky použil medailér Zdeněk Kolářský, to nám vyložil dlouholetý ředitel Východočeského muzea PhDr. František Šebek:

Na rubové straně medaile je uprostřed vedle Zelené brány znak Pardubic. Jedná se ovšem o původní znak pánů z Hostýně, kteří se později psali jako páni z Pardubic (po svém novém významnějším sídle) a kteří se zasloužili o povýšení Pardubic na poddanské městečko. Bývalo zvykem, že města přebírala znak po své vrchnosti (proto je například často u královských měst do znaku nějak zakomponován český lev nebo svatováclavská, eventuelně císařská orlice).
Šestice malých znaků představuje jednotlivé pány Pardubic do doby, než se Pardubice staly královským komorním městem. Nejsou v chronologickém pořadí, protože pan Kolářský musel samozřejmě přihlížet k výtvarné stránce věci.

Nahoře je znak pánů z Kunštátu a Poděbrad – stříbrný štít se třemi černými pruhy v horní polovině štítu. Viktorin Boček z Kunštátu vlastnil Pardubice někdy od začátku husitských válek až do své smrti 1. ledna 1427. Byl to otec budoucího českého krále Jiřího z Poděbrad (nar. 1420) a ten nepochybně útlé mládí prožil zčásti v Pardubicích. Jiříkovi poručníci ovšem Pardubice neudrželi.
Pod ním je trojice znaků a ten uprostřed, poněkud vyvýšený, je znak Hanuše z Milheimu – čtvrcený štít, kde v prvním a čtvrtém červeném poli je zlaté mlýnské kolo a ve druhém a třetím zlatém poli půl černé orlice obrácené ke kraji štítu. Hanuš z Milheimu byl majitelem Pardubic v letech 1391 (1390 ?) – 1405 a v českých dějinách mj. proslul jako spoluzakladatel Betlémské kaple v Praze.

Vlevo v této řadě je znak pánů z Dubé (z velkého rozrodu tzv. Ronovců) – na zlatém štítu dvě černé zkřížené ostrve (ostrva nebo ostrev, starohornoněmecky die Ronne – odtud ten název rodu – byl osekaný strom s pahýly silných větví a používal se při rychlém dobývání hradů místo žebříků, když nebyl čas na jejich vyhotovení). Půta z Dubé byl nejstarším známým majitelem Pardubic (doložen 1318) a jeho synové vyměnili Pardubice někdy kolem roku 1325 za hrad Vizmburk s Arnoštem z Hostýně – otcem arcibiskupa Arnošta, tedy tím, který se potom psal z Pardubic…

Vpravo je potom znak pánů z Pernštejna – černá zubří hlava s kruhem (houžví) v nozdrách na stříbrném štítu. Pány z Pernštejna (v Pardubicích 1491 – 1560) nemusím asi více rozvádět.
Pod touto trojicí je znak Mrzáků z Miletínka – štípený (kolmo dělený) štít se šachovnicí v pravém poli (barvy se v literatuře uvádějí různě). Pardubice získal asi roku 1436 Diviš Bořek z Miletínka, významný husitský hejtman (zakladatel hradu na Kunětické hoře, vrchní velitel vojsk vítězů v bitvě u Lipan atd.). Jeho potomci drželi Pardubice až do roku 1491.

Dole je potom znovu erb se dvěma zkříženými ostrvemi. Je to znak Jana Hlaváče z Mitrova, který byl vlastníkem Pardubic v letech 1428 (1427 ?) – až asi 1436. Chronologicky patří mezi Viktorina Bočka z Kunštátu a Poděbrad a mezi Diviše Bořka z Miletínka.

Radek Smetana, Divadelní zpravodaj 11/2009


Divadlo pokřtilo pamětní medaili

» Trocha historie z pamětní medaile...

Při příležitosti oslav stého výročí otevření Městského divadla v Pardubicích divadlo vydalo bronzovou pamětní medaili, která vznikla v dílně jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů, akademického sochaře Zdeňka Kolářského ve spolupráci s firmou Lejhanec.

V pondělí 30. listopadu při derniéře Jitřní paní byla pamětní medaile slavnostně pokřtěna, křtu se zúčastnili ředitel divadla Petr Dohnal, primátor města Ing. Jaroslav Deml, klenotník Pavel Lejhanec a sám autor medaile Zdeněk Kolářský.

Pokud budete mít o medaili zájem, můžete si ji objednat poštou, e-mailem či osobně v obchodním oddělení VČD. Medaile o průměru 70 mm je vydána v omezeném množství a její cena je 1 000 Kč. Pro abonenty ji však VČD nabízí za zvýhodněnou cenu 790 Kč!

Radek Smetana, 7. prosince 2009 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN