VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

stručná historie 100 let divadla rekonstrukce 2002foto 2002 rekonstrukce 2003

základní kámen nová opona lustr kniha o historii VČD kalendář 2010 (historická fota)

Prosinec před sto lety...   Prosinec po sto letech... Sto let Městského divadla ve foyer

Momentky z oslavy stých narozenin kniha PŘED OPONOU, ZA OPONOU

DVD 100 let VČD společenská hra papírový model divadla – vystřihovánka

Dny otevřených dveří Šumlování ve zkušebně podzimní oslavy, medaile

Sto let Městského divadla ve Státním okresním archivu

 

Státní okresní archiv
v Pardubicích

Sto let Městského divadla ve Státním okresním archivu

U příležitosti významného výročí vzniku budovy Městského divadla v Pardubicích připravuje Státní okresní archiv Pardubice ve spolupráci s Východočeským divadlem výstavu, která návštěvníky provede stoletou historií pardubického divadla. Expozice představí stavební vývoj budovy prostřednictvím plánů a související stavební dokumentace, připomene tradici Spolku divadelních ochotníků, který v našem městě působil již ve druhé polovině 19. století, a také účinkování divadelních společností v Pardubicích. Samotný vývoj uměleckého souboru Východočeského divadla zdokumentují nejen písemnosti, bohatý fotografický materiál, plakáty a drobné tisky, ale také kostýmy, rekvizity a kulisy z divadelních inscenací. Pozornost bude též zaměřena na významné umělecké osobnosti, jež jsou s pardubickou divadelní historií spjaty, např. na Valerii Kaplanovou, jejíž osobní fond je v pardubickém archivu uložen.

Opomenuta nebude ani společenská funkce divadla, které ve zlomových obdobích minulého století sehrálo nejednou významnou úlohu, protože divadelní prostředí na určitý „duch doby“ vždy reagovalo.

V rámci výstavy Sto let Městského divadla v Pardubicích bude probíhat stejnojmenná soutěž pro žáky základních škol, umístění v této soutěži bude odměněno zajímavými cenami.

Expozici mohou zájemci navštívit ve výstavních prostorách Státního okresního archivu Pardubice na Bělobranském náměstí 1 od 12. listopadu do 10. prosince 2009, a to ve všedních dnech od 10 do18 hodin a o víkendech či ve svátek od 14 do 18 hodin.

Mgr. Linda Kučerová, Divadelní zpravodaj 11/2009 Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN