VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Sezónní předplatné 2010/2011

Změna dramaturgického plánu aneb Kterak se v Pardubicích minuli F. Werfel s K. Mannem

TEMPERAMENTY aneb Všichni naši báječní blízcí
První tematická sezóna Východočeského divadla Pardubice 2010/2011

Od sezóny 2010/2011 se naše divadlo rozhodlo každou sezónu tematicky pojmenovávat. Neznamená to, že by všechny inscenace byly o tomtéž, že bychom hráli jen komedie, nebo jen dramata. Náš záběr zůstane široký, jako vždy býval a jak divadlu městského typu sluší. Ale je tomu tak proto, aby všechny naše inscenace pojil jednotný duch zájmu o náš svět a aby nesly čitelný názor. Divadlo samozřejmě není a nebude návodem k řešení problémů světa. Každý dramatik, režisér a především divák bude mít svůj pohled na věc. Ale důležité je, aby divadlo probouzelo zájem a otevíralo oči. Proto se snažíme naše nové premiéry prezentovat jako živé počiny, které kladou otázky, vyzývají ke spoluúčasti a názoru. Naše divadlo vás nechce nechat chladnými. Snad i proto padla volba na tematické pojmenování TEMPERAMENTY. Pod tímto slovem se však v našem chápání neskrývají jen vášně, pudy a povahy, ale i různé postoje k životu, hodnoty, rozdílné návody jak život prožít a nebo přežít, i to, jak naše přirozené povahy deformuje povolání, životní zkušenost, jak jsme tolerantní k temperamentům lidí odlišných, jiných, svérázných, k cizincům. To jsou dle našeho názoru nejdůležitější témata dnešní společnosti. Úcta k odlišnosti druhých, k jejich temperamentu, zájem o druhé v jejich osobitosti, pocit odpovědnosti nejen za sebe, ale i za jiné. Na našem repertoáru se objevují tituly, které zpochybňují pravdu cynického pragmatismu, obhajují svět snílků, vzdávají hold energii rockových rebelů, jejichž temperamentu vděčí dnešní svět za mnohé vydobyté svobody. Nastolujeme témata, která zesměšňují přehnaný temperament našich politických vůdců a jejich zdánlivou nepostradatelnost, téma rasové diskriminace a uprchlictví, prověřujeme upřímnost našeho zájmu o třetí svět nebo se prostě jen bavíme svérázem „divokého východu“ a vyfantazírovaným naturelem neohrožených dobrodruhů z populární literatury či filmografie. To všechno jsou v našem chápání TEMPERAMENTY v širším slova smyslu. Nejen lidské typy a vášně, ale i lidská jinakost a právo na ni. Divadlo promlouvá i o lidech nám nejvzdálenějších skrze zkušenost s těmi nejbližšími. Budeme rádi, když mezi našimi TEMPERAMENTY objevíte všechny své báječné blízké...

Tomáš Syrovátka, Divadelní zpravodaj 5/2010

Dramaturgický plán sezóny TEMPERAMENTY

Anton Pavlovič Čechov / VIŠŇOVÝ SAD  (režie P. Novotný)
Lidé nerozumní a nesnesitelně rozumní, klasika světového dramatu

D. Wasserman – J. Darion – M. Leigh / MUŽ Z KRAJE LA MANCHA  (režie P. Novotný) 
Rytíř velkých snů a smutné postavy, světoznámý muzikál

Jiří Šlupka Svěrák – Jiří Seydler / Benny Rock 'n' Roll Star  
(režie J. Seydler, premiéra na Malé scéně ve dvoře)
Rebelové na věčné časy, komorní rokenrolový muzikál

Ephraim Kishon / LIŠKA V KURNÍKU ANEB PAN MINISTR V KMÍNOVICÍCH
(režie M. Tichý j. h.) 
Člověk, tvor politický?, satirická komedie

Klaus Mann – Ariane Mnouchkine / MEFISTO  (režie P. Kracik j. h.)
Protiklady se přitahují, válečná komedie

I. Lausundová / BENEFICE ANEB ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA
(režie M. Glaser j. h., premiéra na Malé scéně ve dvoře)
Nadšenci a skeptikové, komedie doopravdy

Jules Verne / Tajemný hrad v Karpatech 
(režie J. Seydler, premiéra na Kunětické hoře)
Podivíni z Drákulova kraje, dobrodružná parodie Copyright © 2000-2024, VČD Pardubice.  Všechna práva vyhrazena.
 Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice, tel: 466 616 411
 e-mail: vcd@vcd.cz  •  další kontakty  •  správce webu

 Obchodní oddělení, vstupenky, předplatné - tel. 466 616 432, večerní pokladna - 466 616 430, e-mail: obchod@vcd.cz

 
FERMANLOGIN